<p>Warning in <strong>/home/www/aqua4you.cz/www/aqua4you.cz/part_top.php</strong> on line <strong>2</strong>: <code>Undefined variable: TX_language</code></p>

SLUŽBY

  • Konzultačně-inženýrská činnost v oblastech čištění odpadních vod, úprav vod a ekologického inženýrství
  • Návrhy technologií čištění komunálních a průmyslových odpadních vod
  • Matematické modelování procesů čištění odpadních vod
  • Optimalizace provozů ČOV z technologicko-ekonomického hlediska
  • Návrhy a optimalizace systémů řízení a regulace ČOV
  • Vedení zkušebních provozů a provozování ČOV včetně analytického servisu
  • Mikroskopické rozbory aktivovaného kalu, identifikace vláknitých baktérií
  • Řešení problémů bytnění a pěnění na biologických ČOV

PŘEDSTAVENÍ

Společnost aqua4you s.r.o. poskytuje technicko-inženýrskou pomoc investorům a provozovatelům vodohospodářských celků a zařízení.

Specializuje se na problematiku čištění odpadních vod, úpravu vod a poskytuje i další konzultační služby v oblasti environmentálního inženýrství. Jedná se především o realizace návrhů technologií pro čištění městských a průmyslových odpadních vod, optimalizaci investičních záměrů, technologickou pomoc při identifikaci problémů čištění odpadních vod a optimalizaci provozů čistíren odpadních vod z hlediska technologicko-ekonomického.

Technická univerzita v Liberci
Západočeská univerzita v Plzni
Akademie věd České republiky
VŠCHT
TAČR
Asociace pro vodu České republiky

Společnost spolupracuje s vysokými školami, výzkumnými organizacemi, státními institucemi, grantovými agenturami a expertními organizacemi Asociace pro vodu České republiky (CzWA) (osvědčení reg. č. 086) a International Water Association (IWA).

KONTAKT

IČ: 049 12 977

aqua4you s.r.o.
Petrovická 214
403 40 Ústí nad Labem

DIČ: CZ049 12 977

tel.:  602 251 670
fax:  474 720 550
libor.novak@aqua4you.cz

IČ: 049 12 977
DIČ: CZ049 12 977

aqua4you s.r.o.
Petrovická 214
403 40 Ústí nad Labem

tel.:  602 251 670
fax:  474 720 550
libor.novak@aqua4you.cz